herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-19 14:42:29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-19 14:42:21
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-19 14:41:54
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-19 14:41:48
Zarządzenie NR 10/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 19 lutego 2018 w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych , na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy w 2018 roku Piotr Kondracki 2018-02-19 09:03:29
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. ?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego". Piotr Kondracki 2018-02-19 09:03:16
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zarządzanie i obsługa projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-19 09:03:07
Umowa podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "SUWAŁA" Zygmunt Suwała Piotr Kondracki 2018-02-19 08:09:22
Umowa podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "SUWAŁA" Zygmunt Suwała Piotr Kondracki 2018-02-19 08:08:40
Umowa podpisana z firmą Zakład Elektryczny Edward Sokół Piotr Kondracki 2018-02-19 08:07:59
Umowa podpisana z firmą Zakład Elektryczny Edward Sokół Piotr Kondracki 2018-02-19 08:07:48
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-02-19 08:05:15
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-02-19 08:05:04
Piotr Kondracki 2018-02-16 11:45:56
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 KV relacji Kutno - Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 Kutno-Kotliska Piotr Kondracki 2018-02-16 11:44:09
Piotr Kondracki 2018-02-14 13:49:29
obwieszczenie Piotr Kondracki 2018-02-14 13:47:41
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-02-12 12:42:17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-11 11:47:12
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Magdalena Gawrońska 2018-02-11 11:46:51
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:21:59
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:21:41
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:10:11
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:09:54
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:09:30
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:07:44
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:07:20
Pełnienie nadzoru inwestorskiego, archeologicznego i geologicznego przy realizacji projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:07:04
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:04:55
Zarządzanie i obsługa projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2018-02-09 15:04:31
Rejestr umów Piotr Kondracki 2018-02-09 12:49:45
Umowa podpisana z firmą ZBUE Instal inż. Włodzimierz Jaworski Piotr Kondracki 2018-02-07 10:32:56
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres II półrocza 2017 Piotr Kondracki 2018-02-07 09:07:53
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2018 roku Piotr Kondracki 2018-01-31 14:26:51
Uchwała Nr Ml/15/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-01-30 13:55:09
obwieszczenie Piotr Kondracki 2018-01-23 10:08:17
Brzebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach nowa wieś - Nagodów gmina Kutno Piotr Kondracki 2018-01-23 10:07:12
Protokół nr XXXIX z dnia 16 stycznia 2018 Piotr Kondracki 2018-01-23 10:04:36
Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Piotr Kondracki 2018-01-22 13:55:11
Uchwała Nr XXXIX/231/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia terminów płatności podatków przez inkasentów Gminy Kutno w 2018 roku Piotr Kondracki 2018-01-22 13:55:03