herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
System gospodarki odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 Piotr Kondracki 2017-11-22 08:33:56
System gospodarki odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 Piotr Kondracki 2017-11-22 08:33:16
- dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-22 08:32:50
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Kondracki 2017-11-22 08:32:20
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości położonej w obrębie Gołębiewek, gm. Kutno Piotr Kondracki 2017-11-21 12:06:17
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:06:07
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty ryczałtowej za centralne ogrzewanie w budynku gminnym położonym w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41. Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:48
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kutno . Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:26
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:16
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:06
Projekt BUDŻETU GMINY KUTNO NA ROK 2018 Piotr Kondracki 2017-11-21 11:39:13
2018 Piotr Kondracki 2017-11-21 11:30:08
Protokół Nr 16/2017 z dnia 7 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-11-16 14:36:55
Protokół nr XXXVI z dnia 26 października 2017 Piotr Kondracki 2017-11-16 14:35:52
Protokół Nr 14/2017 z dnia 11 maja 2017 Piotr Kondracki 2017-11-03 14:37:33
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-03 14:36:46
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-03 14:36:13
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-03 14:35:49
Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2017-2020 Piotr Kondracki 2017-11-03 14:31:04
Uchwała Nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-03 14:30:50
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-11-03 14:30:42
Uchwała Nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek, Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-11-03 14:30:31
Uchwała Nr XXXVI/214/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiew, Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-11-03 14:30:24
Uchwała Nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek, Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-11-03 14:30:08
Uchwała Nr XXXVI/212/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2018-2021. Piotr Kondracki 2017-11-03 14:29:57
Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym. Piotr Kondracki 2017-11-03 14:29:05
Uchwała Nr XXXVI/210/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Piotr Kondracki 2017-11-03 14:28:39
Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok Piotr Kondracki 2017-11-03 14:28:18
Sesja XXXVI w dniu 26 października 2017 Piotr Kondracki 2017-11-03 14:28:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Piotr Kondracki 2017-11-02 12:27:46
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2017 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w 2017 roku Piotr Kondracki 2017-10-31 11:47:56
Zarządzenie Nr 76 / 2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ustalenia innego dnia wolnego od pracy w listopadzie 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-10-31 11:38:55
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-31 11:38:47
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno". Piotr Kondracki 2017-10-31 11:38:38
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 20 września 2017r w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do poi w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kutno Piotr Kondracki 2017-10-31 11:38:15
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 20.09.2017 roku w sprawie warunków socjalnych pracowników Urzędu Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2017-10-31 11:38:06
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-31 11:37:56
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-31 11:37:46
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 września 2017roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kutno . Piotr Kondracki 2017-10-31 11:37:35
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-10-31 11:37:23