herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:09:38
Inspektorem Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:06:17
Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:05:32
Inspektorem Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 08:54:34
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca ochrony danych osobowych. Piotr Kondracki 2018-05-25 08:52:04
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY KUTNO Piotr Kondracki 2018-05-25 08:52:03
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 maja 2018 Piotr Kondracki 2018-05-22 11:43:12
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:06:01
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:05:13
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:05:11
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 10:18:09
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 10:13:49
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-18 07:36:04
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-18 07:34:56
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-17 15:17:13
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-17 15:16:09
Protokół Nr 16/2018 z dnia 16 stycznia 2018 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:25:04
Protokół Nr 18/2018 z dnia 16 stycznia 2018 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:22:56
Protokół Nr 18/2018 z dnia 16 stycznia 2018 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:19:16
Protokół Nr 17/2017 z dnia 28 listopada 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-05-17 08:18:18
Protokół Nr 17/2017 z dnia 28 listopada 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-05-17 08:18:01
Umowa nr 24 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:09:46
Umowa nr 23 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:09:36
Umowa nr 14 Piotr Kondracki 2018-05-17 08:09:25
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno" Piotr Kondracki 2018-05-16 15:14:32
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, póz,1870 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej Piotr Kondracki 2018-05-16 12:23:37
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz,1870 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia Piotr Kondracki 2018-05-16 12:23:14
Udzielona pomoc Piotr Kondracki 2018-05-16 12:21:54
Dotacja na wsparcie finansowe na realizację przedsięwziecia z zakresu tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu Piotr Kondracki 2018-05-15 11:29:55
Rejestr umów Piotr Kondracki 2018-05-15 11:21:43
Protokół nr XLIII z dnia 8 maja 2018 Piotr Kondracki 2018-05-15 11:20:08
Protokół nr XLII z dnia 25 kwietnia 2018 Piotr Kondracki 2018-05-15 11:19:35
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-14 12:04:22
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-14 12:03:24
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-11 13:17:45
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno" Magdalena Gawrońska 2018-05-11 09:42:04
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2018 Piotr Kondracki 2018-05-10 12:15:47
Uchwła Nr XLIII/250/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-09 15:02:55
Sesja XLIII w dniu 8 maja 2018 Piotr Kondracki 2018-05-09 15:02:36
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno" Piotr Kondracki 2018-05-09 10:09:02