herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 15 września 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 20:38:09
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:50:48
Protokół Nr 14/2017 z dnia 11 maja 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:49:59
Protokół Nr 13/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:39:57
Protokół Nr 12/2017 z dnia 1 lutego 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:38:48
Protokół Nr 13/2017 z dnia 1 lutego 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:26:09
Protokół Nr 13/2017 z dnia 8 lutego 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:24:42
Protokół Nr 15/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:24:12
Protokół Nr 13/2017 z dnia 8 lutego 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:13:09
Protokół nr XXXIV z dnia 30 sierpnia 2017 Piotr Kondracki 2017-09-17 00:11:18
Piotr Kondracki 2017-09-08 10:36:23
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku Gołębiew, powiat kutnowski województwo łódzkie Piotr Kondracki 2017-09-08 10:36:01
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-09-08 08:56:11
Skład Rady Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-09-07 11:01:07
Uchwała Nr XXXIV/205/20I7 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2017-2020 Piotr Kondracki 2017-09-07 00:16:56
Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kutno na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-09-07 00:16:18
Uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk Piotr Kondracki 2017-09-07 00:15:45
Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia mienia, przekazania środków pienieżnych oraz przejęcia należności i zobowiązań zespołów szkoł prowadzonych przez Gmine, Kutno w związku z dostosowaniem sieci szkoł do nowego ustroju szkolnego. Piotr Kondracki 2017-09-07 00:15:30
Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szescioletniej Szkoły Pcdstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wrcczynach w ośmioletnią Szkcołę Podstawową im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach. Piotr Kondracki 2017-09-07 00:15:13
Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Gminy Kutno z draa 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szescioletniej Szkoły Pcdstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie w ośmioletnią Szkcołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie. Piotr Kondracki 2017-09-07 00:14:55
Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, Szkoła Pcdstawowa w Gołębiewku i Gimnazjum w Gołębiewku w Szkołę. Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku. Piotr Kondracki 2017-09-07 00:14:39
Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Byszewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Byszewie i Gimnazjum w Byszewie w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Byszewie. Piotr Kondracki 2017-09-07 00:14:19
Sesja XXXIV w dniu 30 sierpnia 2017 Piotr Kondracki 2017-08-31 13:16:22
Protokół nr XXXIII z dnia 28 czerwca 2017 Piotr Kondracki 2017-08-31 13:15:16
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-08-29 12:39:18
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017 Piotr Kondracki 2017-08-24 12:29:41
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-08-24 12:26:06
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-08-24 12:25:51
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . Magdalena Gawrońska 2017-08-22 12:07:09
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . Magdalena Gawrońska 2017-08-21 10:50:00
Projekt Planu Miejscowego Gołębiew i Kotliska Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:33:47
Rysunki do planu - dokument usunięty Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:33:22
- dokument usunięty Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:33:20
Rysunki do planu - dokument usunięty Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:33:01
- dokument usunięty Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:29:49
Projekt Planu Miejscowego Gołębiew i Kotliska Magdalena Gawrońska 2017-08-18 12:29:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno Magdalena Gawrońska 2017-08-17 12:54:45
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . Magdalena Gawrońska 2017-08-17 12:49:12
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . Magdalena Gawrońska 2017-08-10 15:13:57
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, gmina Kutno . Magdalena Gawrońska 2017-08-10 15:13:38