herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku. 2017-12-29 13:32
WYCOFANE ZAMÓWIENIE - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku. 2017-12-22 13:15
Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno 2017-12-13 13:58
Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn Aktualizacja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno 2017-05-11 09:18
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2017 roku 2016-12-21 13:49
Kompleksowe opracowanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno 2017-01-06 22:50
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2016r." 2016-05-17 13:37
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno" 2016-03-01 10:52
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2016 roku 2015-12-22 12:47
Ogłoszenie na wykonanie materiałów promocyjnych 2015-07-03 07:47
Ogłoszenie dot. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2015 r" 2015-05-28 08:32
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno 2015-03-09 12:18