herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2018 roku 2018-01-31 14:26
Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni 2017-11-29 10:22
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2017 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w 2017 roku 2017-10-31 11:47
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot modernizacji linii kolejowej 2017-06-30 12:12
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2017 2017-06-26 13:53
Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2017 r. 2017-06-14 13:01
Decyzja Starosty Kutnowskiego dotycząca mienia gromadzkigo 2017-06-12 12:19
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2017 2017-05-05 12:45
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot modernizacji linii kolejowej 2017-04-12 14:07
Informacja Wójta Gminy Kutno 2017-03-01 11:04
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2017 roku o podsawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w 2017 roku 2017-04-04 15:01
Informacja Wójta Gminy Kutno 2016-03-01 09:04
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot budowy kanalizacji 2015-09-07 11:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok 2015-04-03 09:43
Dotacja Wójta Gminy Kutno 2015-02-20 14:24
Informacja Wójta Gminy Kutno 2014-08-28 12:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno dotyczące dotacji 2014-04-03 09:11
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r. 2013-07-24 09:38
Dotacja Wójta Gminy Kutno 2013-02-18 11:53
Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w Łodzi 2012-11-19 11:52
KOMUNIKAT CEIDG 2012-09-03 08:10
ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy 2012-05-07 08:40
Informacja ARiMR 2012-04-27 10:46
Wypełnianie wniosków obszarowych na 2012r. 2012-03-12 12:27
konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2012 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego 2012-03-12 11:23
Informacja o dotacji 2012-02-23 08:45
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2012-01-31 09:04
Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego 2012-01-05 09:21
Zaproszenie do składania ofert na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2011-12-07 11:42
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 2011-05-27 12:10
Wójt Gminy Kutno informuje, że w dniu 11.05.2011 roku została przyznana dotacja w wysokości 29.000,00zł. na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w dziedzinie sportu : piłka nożna Gminnemu Klubowi Sportowemu GKS "Byszew" z siedzibą w Kutnie. 2011-05-12 08:40
WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)oraz uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kutno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 2011-04-14 10:50
OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Witosa 1 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebujących tej formy pomocy. 2010-11-29 12:18
WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 2010-05-06 14:10